هزاران فایل ارزشمند از فروشنده های مختلف!

در سریعترین زمان فایل مورد نظر خود را پیدا کنید...

پروژه مالی طراحی سیستم انبارداری


پروژه مالی طراحی سیستم انبارداری

چکیده

چنانچه در یک موسسه صنعتی ویا دولتی ،با وجود برخورداری از همه وسایل و ابزارهای لازم و فراهم بودن تمامی زمینه های مساعد،مدیریت مطلوبی اعمال نشودومدیراصول وقواعدکلی دربرنامه ریزی، سازماندهی،هدایت وکنترل و اداره صحیح را رعایت نکند ،نتیجه دلخواه به دست نمی آید.قسمت اعظم سرمایه های بسیاری از سازمان های دولتی ،موسسات صنعتی و تولید ی،در موجودی انبار آنها انباشته شده است ؛بنابراین نگهداری ودر دسترس قرار دادن سریع و به موقع اقلام مورد نیاز را می توان بخشی از وظایف مدیریت آن سازمان محسوب نمود.

اگر چه مشکل کمبودها بیشتر و سریعتر به چشم می خورند، اما زیادی داشتن مواد هم مشکل ساز و مسئله سازمی باشد، زیرا بعلت حبس شدن سرمایه، پرداخت بهره اضافی را بوجود می آورد. گاهی اوقات نیز بسته به نوع مواد یا صنعت ممکن  است موجودی اضافی ضایع گشته و یا از رده خارج گردند.  مدیریت مواد در زمنیه های که خدمات و مهارتها قسمت اصلی هزینه ها را تشکیل می دهند نباید نادیده گرفته شود، برای نگهداری سطح موجودی صحیح و مناسب، مدیر مواد باید نیازها را پیش بینی و بر آورد نماید این بر آورد زمانی منطقی می باشد که بر مبنای پیش بینی محصول تمام شده باشد. با این روش می توان سطح مناسب هر یک از اقلام را با توجه به آنچه درگذشته مورد استفاده بوده است، تعیین کند.آگاهی ازنوع ومقدار موجودی مواددرانبارباید موردتوجه مدیران قرار گیردکه این موردهرروز با دریافتها و تحویلها تغییرمی کند. بنابراین ضروری است که مدیریت مواد دارای سیستم گزارش انبار صحیح روزانه باشد.


این مقاله در هشت فصل  و 60 صفحه نوشته شده است و شامل محتوای زیر می باشد... 


مقدمه

فصل اول: مدیریت انبارها

تعريف انبار

جايگاه انبار

انواع انبارها

سیستم انبارداری و مزیت های آن

اهداف ووظايف انبار ها

وظایف انباردار

انتظارات مدیریت یک موسسه از سیستم کنترل انبارها

فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی انبارها 

تعریف سیستم اطلاعاتی انبارو نتایج اجرای آن

انواع فرمهای انبار

انواع کارت های انبار

فصل سوم :روشهای مختلف انبارکردن کالاها 

انواع موجودي هاي انبار

طراحی وبرنامه ریزی تامین کالا

تعریف طبقه بندی و نکات مهم در اجرای آن

عوامل موثر در انتخاب سیستم وشیوه طبقه بندی

انواع طبقه بندی کردن کالاها

کد گذاری کالاها

روش های مختلف انبار کردن کالاها (موجودیها)

نکات مهم در چیدن اجناس در انبار

روش های مختلف استفاده از اجناس انبار

فصل چهارم:حمل نقل در انبارها

حمل و نقل در انبارها 

حمل و نقل فيزيکي ، معيارها و شيوه ها 

ماهيت و هدف توزيع فيزيکي

فصل پنجم:انبارداری ومراحل آن 

مروری بر مراحل پیش از انبارداری

وظایف مسئول واحدکنترل وبازرسی (امور تحویل گیری کالا واجناس)

فرم های انبارداری وغیر انبارداری

فصل ششم :گزارش هاي انبار و انبارداري 

گزارش مقداري و ريالي و موازنه موجودي ها

فصل هفتم :كنترل های داخلی موجودی های کالا در انبار 

تعریف کترل داخلی

مراحل کنترل داخلی

شرائط لازم برای استقرار کنترل داخلی

فصل هشتم: حسابرسی موجودی کالا 

حسابرسی موجودی کالا

نظارت حسابرس بر انبار گرداني

برنامه حسابرسي موجودي كالا

منابع وماخذ


تاریخ انتشار: 10 مهر 1397
18,000  تومان
تعداد فایل ها: 1
افزودن به سبد خرید افزودن و پرداخت
دیدگاهتان را بنویسید...
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است