هزاران فایل ارزشمند از فروشنده های مختلف!

در سریعترین زمان فایل مورد نظر خود را پیدا کنید...

ضرورت بودجه و بودجه نویسی


ضرورت بودجه و بودجه نویسی

چکیده مقاله

بودجه (برنامه دوره آتي سازمان) يكي از ابزارهاي بسيار مهمي است كه مديريت از آن جهت كنترل فعاليتهاي سازمان در بعد خرد وكلان استفاده مي كند تا از بروز انحرافات جزئي ياعمده كه باعث وارد آمدن ضربات جبران ناپذيراحتمالي بر پيكره سازمان خواهد شد جلوگيري بعمل آورد. مفهوم بودجه به تنهايي هيچ كاربردي نداردو آنچه كه به آن معني مي دهد؛ فرايند بودجه ريزي مي باشد . با وجود اهميت و ظرافت خاص بودجه بندي، بايدتوجه داشت كه عدم پيگيري بودجه مساوي با كنارگذاردن و بايگاني بودجه مصوب و در نتيجه هدر رفتن وقت،انرژي وسرمايه خواهد بود . بنابراين يك بودجه بندي كارا علاوه بر در بر داشتن برنامه ها و نتايج آتي بايد با عملكرد،رابطه اي مانوس داشته باشد تا خدشه اي بر فرايند نظارت و كنترل عمليات اجرايي وارد نيايد . بودجه بندي برمبناي عملكرد چنين مقدمه اي را فراهم آورده است . در اين مقوله سعي بر آن است تا علاوه بر بحث پيرامون مبحث بودجه بندي بر مبناي عملكرد، به مباحث ديگري همچون مقايسه اين نوع بودجه بندي با برخي از انواع ديگر وبررسي مختصر اين فرايند در ايران پرداخته شود . بحث جديد ماوراي بودجه بندي نيز به عنوان مبحث پاياني مقاله اخير مطرح خواهد شد.


این مقاله در پنج فصل  و 47 صفحه نوشته شده است و شامل محتوای زیر می باشد...

1. فصل اول: واژه بودجه، بودجه و بودجه بندی، تاریخچه، تکنینک های تهیه و تنظیم بودجه ، بودجه بندی در ایران، مزایای بودجه، فرهنگ ها و مشوق ها، ضرورت و نیاز سنجی بودجه بندی در سازمان ها

2. فصل دوم: تعاریف بودجه، اصول بودجه

3. فصل سوم: طبقه بندی بودجه،  اهداف و انواع،

4. فصل چهام: سیکل بودجه، تنظیم و پیشنهاد بودجه، رویه مطلوب، روش های تنظیم و پیش بینی در آمد، تصویب بودجه، انواع بودجه های تقدیمی به مجلس، نمودار مراحل تصویب بودجه، بودجه از تصویب تا ابلاغ، کنترل بودجه، نقش  کنترل بودجه ای در سیستم حسابداری، تفریق بودجه و اهداف آن، کسری بودجه و انواع آن، نمودار منابع تامین کسر بودجه

5. فصل پنجم: بودجه اقتصاد و مدیریت ، بودجه و تعادل اشتقال، بودجه و تثبیت اقتصادی، بودجه و حسابداری، بودجه و مدیریت، روش های بودجه ریزی، مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی در ایران


تاریخ انتشار: 08 مهر 1397
16,000  تومان
تعداد فایل ها: 1
افزودن به سبد خرید افزودن و پرداخت
دیدگاهتان را بنویسید...
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است